Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9867 4b6c
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
3165 30e5 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viatobecontinued tobecontinued
2257 98bb 500
Reposted bylottibluebell lottibluebell
1795 4dbf
Reposted fromkarahippie karahippie
Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasami powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca.
— Robert Więckiewicz / uwielbiam go za to, naprawdę.
Reposted fromtwice twice vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
0186 0d29 500
Reposted bylottibluebellshakemeEldharjarr
0006 33b2 500
9966 61fb 500
Reposted byshakemedaniellsswetryagaintobecontinued
5798 60b4
Reposted fromsilkydreams silkydreams viamedycznypan medycznypan
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viafreeway freeway
6709 61a4 500
Reposted fromtwice twice viajamaicanbeat jamaicanbeat
0582 09cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
Reposted fromshakeme shakeme
1408 a977 500
Reposted fromverronique verronique viaNoCinderella NoCinderella
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viaNoCinderella NoCinderella
Reposted fromshakeme shakeme viajestpieknie jestpieknie
9708 2753 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...