Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7665 2d35 500
Reposted bypannakies pannakies
7664 539f 500
Reposted byaniuszka aniuszka
7662 bcda 500
Reposted bypannakies pannakies
4493 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiks wiks
5169 d802
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaekhemm ekhemm
0246 ee37 500
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viacathandcat cathandcat
2975 cb4b
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
2103 d080
5197 0a5a
6562 9d05
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6567 31d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1498 f070
Reposted fromflesz flesz viamadadream madadream
Reposted fromnosiemka nosiemka viapiglet piglet
0587 81dd 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapanimruk panimruk
4149 d2bd 500
Max Goff
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl