Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4149 d2bd 500
Max Goff
Reposted fromkarahippie karahippie
1374 0ba0 500
Reposted frommyrla myrla
2385 11a1 500
San Francisco, CA.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazawiatrakami zawiatrakami
- No i tak się zdarzyło, że zakochałem się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie?
- To nazywasz ironią losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazawiatrakami zawiatrakami
2887 3f42
2918 2465 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
2928 7ead 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak vianezavisan nezavisan
5249 ac7f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan
Reposted frombluuu bluuu viabesomeoneelse besomeoneelse
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
8898 c05f 500
6069 9f74 500
4660 d4cd 500
Reposted bybesomeoneelsemardyboom
3611 6b54 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl