Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1196 bd3c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
2011 155d 500
Reposted bykaateelottibluebelldelavide
1965 2f66 500
Reposted byciupciup ciupciup
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viaover-land over-land
5319 b3b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronca veronca
4739 1fef
Reposted frompeasorela peasorela viaveronca veronca
7780 08c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted fromshakeme shakeme viapannaniczyja pannaniczyja
4640 d530 500
Reposted fromsarazation sarazation viakobiety kobiety
8095 10ae 500
5454 481c
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted frombluuu bluuu
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
4397 a50a
Reposted fromwagabunda wagabunda viafreedomlover freedomlover
6868 4c47
Reposted fromamatore amatore viafreedomlover freedomlover
Reposted fromsilence89 silence89
6446 0290 500
Reposted byiwannatobelovedbyupannakiesbeliveinmeagainnagainveroncamonroewiecznamonroechopinfeldziarzmadadreamCorruptgirlpelnaradoscimyrlaNoCinderellaszukajacszczesciaavooidsensationsurrealistycznaalicemeowwastelanddiviLipschenbeattmandiffusedmindsadnessdove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl