Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0289 102e
Reposted fromursa-major ursa-major
0407 d1be 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafantazja fantazja
1135 16ad
Reposted fromspes spes viakaatee kaatee
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacyna cyna
9631 9e17
Reposted fromkarahippie karahippie viacyna cyna
4660 340c
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
8210 5a9c
Reposted fromlittlefool littlefool viacyna cyna
7448 0332 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacyna cyna
4012 998b
4740 4753 500
Reposted bypseudooptymistkaluronIrissnotyourstrawberryavooidjesuismadeleinepati2k6besomeoneelseendlesslove16
Reposted fromsilence89 silence89 viapannakies pannakies
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacoldwater coldwater
4924 ab10 500
Reposted frombluuu bluuu viahope24 hope24
7457 53a9
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viakaatee kaatee
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viatheism theism
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viaheavencanwait heavencanwait
0051 48b4
Reposted fromchocoway chocoway viadontforgetme dontforgetme
8231 7a1b 500
Reposted bynokturnalanecianowjnnacyna
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie viapsychora psychora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl