Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viacathandcat cathandcat
2975 cb4b
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
2103 d080
5197 0a5a
6562 9d05
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6567 31d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1498 f070
Reposted fromflesz flesz viamadadream madadream
Reposted fromnosiemka nosiemka viapiglet piglet
0587 81dd 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapanimruk panimruk
4149 d2bd 500
Max Goff
Reposted fromkarahippie karahippie
1374 0ba0 500
Reposted frommyrla myrla
2385 11a1 500
San Francisco, CA.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazawiatrakami zawiatrakami
- No i tak się zdarzyło, że zakochałem się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie?
- To nazywasz ironią losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazawiatrakami zawiatrakami
2887 3f42
2918 2465 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
2928 7ead 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl