Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1627 88c4 500
Reposted bywindybaytruelexxiepomaranczowyzeszytbeliveinmecatherineeepowerofloveforeverDorin11midnightlover
1625 d816 500
Reposted bybeliveinmejnna
1621 fcdb
Reposted bykoloryzacjaohhhbeliveinmenowezsieciupciupjnna
7888 63b1 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viapozakontrola pozakontrola
8224 8b40 500
Reposted frombluuu bluuu viarajska rajska
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viakato85 kato85
8264 099e 500
Reposted fromerial erial viamisiaq misiaq
9153 3df1 500
2906 5701 500
1721 1319
6756 5c74 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagabrynia gabrynia
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream
7658 94d2 500
Reposted byRekrut-Kabsolutelyfuckingnotnattsusexonfireduszoutlinepersona-non-gratawildhorsesviolethillHoHotiredeverydayvillainekwiatywewlosach-beltaneanaeyoorchila
9263 779e
Reposted fromhelterskelter helterskelter viasomeoneeee someoneeee
Defektem wszystkich ludzi jest to, że czekają, by zacząć żyć, stąd też nie mają odwagi, by żyć każdą chwilą. (...) Wszyscy uczymy się żyć dopiero wtedy, gdy nie mamy już na co czekać; kiedy zaś czekamy, niczego nie możemy się nauczyć, bo nie żyjemy w konkretnej, żywej teraźniejszości, ale w jakiejś mdłej, odległej przyszłości.
— Emil Cioran "Na szczytach rozpaczy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl