Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoi zoi
Poświęcamy zbyt mało uwagi światu. Wiemy o tym, a jednak nie chce nam się. Dopiero gdy coś się skończy albo ktoś umrze, gdy coś zgubimy albo jest już za późno - uświadamiamy sobie nagle, że prześlizgnęliśmy się przez życie i ludzi, tracąc z pola widzenia szczegóły...
— Jonathan Carroll
6851 d9b1 500
Reposted bybrightdiamondkudlatydissapointedbutnotsuprised
5779 841d
8482 68e5
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis vialaparisienne laparisienne
0546 c224 500
4243 652e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
2805 ae6b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
2579 fe50
Reposted fromspitblaze spitblaze viagumisiowelove gumisiowelove
1220 b451 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagumisiowelove gumisiowelove
5109 bdc3
Reposted fromOFFka OFFka viagumisiowelove gumisiowelove
3856 3e63 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viagumisiowelove gumisiowelove
3858 36c4 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viagumisiowelove gumisiowelove
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt viamyszkaminnie myszkaminnie
1389 ed8a
7987 a4bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapierdolony pierdolony
Reposted fromFlau Flau viapseudooptymistka pseudooptymistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl