Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6304 92b9 500
Reposted byjnnacocaineblues
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Tak właśnie. Kurwa. Właśnie tak.
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viabeattman beattman
3139 d0b1
Reposted frombrumous brumous viamgd mgd
7030 b486
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
3616 098e
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaolivierk olivierk
w życiu ważne są tylko dwie rzeczy
pierwsza 
bardzo ważna
i druga 
jeszcze ważniejsza

najważniejsze 
by nigdy ich nie pomylić
— Remigiusz Kociołek - Dwie rzeczy.
Reposted fromnutt nutt viaxlickmysneakers xlickmysneakers
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viasilence89 silence89
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaOnly2you Only2you
3703 bb80 500
Reposted byhereyes hereyes
3260 5672 500
Reposted bynablesinmybetterworldrudosciyourhabitfantazjacoolstorybro23anecianowwikslulkabadbloodskrzacikxlickmysneakersmikimotozupamarzenbeautifuldreamerinspirationscameracantlieworthitwruchujednostajniepopierdolonymcosettedissapointedbutnotsuprised
2991 ebcb 500
Reposted bywikszbudasjointskurwysynwartimenoveltythinkmoreredsthjustapersonhereyesnvmaura-lunarisletmegoniskoworzzkropkaTuptolToyurukittylitterdancingwithaghostjoannnaoumagchuckcocaineblues
5308 1561 500
Reposted fromonlyman onlyman viaMsChocolate MsChocolate
2221 2cb7
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viafreedomlover freedomlover
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
9289 fd4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseleneskin seleneskin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl