Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jak to się dzieje, że niektórzy nigdy nie klną? W zdaniach jest tyle przerw, gdzie po prostu musi się wstawić "kurwa". Powiem wam, że najbardziej to mi imponują prezenterzy wiadomości. Gdybym to ja czytał, to by brzmiało mniej więcej: "I, kurwa, skierowali samolot, chuje wyjebane, prosto w World Trade, kurwa, Center". Bo czy, będąc człowiekiem, w ogóle da się inaczej?
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
0209 791a
Reposted fromwagabunda wagabunda viabesomeoneelse besomeoneelse
7786 3143 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Współczucie budzi się dopiero w chwili, gdy rozpoznajemy siebie w drugim człowieku, gdy uświadamiamy sobie, iż wszystko co dotyczy innego człowieka, może się przydarzyć również nam, dokładnie z taką samą siłą, z taką samą brutalnością.
Dopiero, gdy uświadamiamy sobie, że nic nas nie chroni, że możemy upaść równie nisko - wyłącznie wtedy - może się obudzić współczucie. Współczucie to nic innego jak strach o siebie.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie ma takiej rzeczy, której by nie można było spierdolić, jeżeli się człowiek tylko odpowiednio postara.
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
8165 c934 500
Reposted bypseudooptymistkahashszarakoszulaplugss
Ludziom można dawać szansę, kilka szans, sto, dwieście. Ale przychodzi moment, kiedy wyczerpują się baterie. Padają akumulatory wiary, że coś się zmieni na lepsze. Wtedy dojrzewamy do tego, że kolejna szansa nie zmieni biegu rzeki, nie przemówi do serca.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavaniliowo vaniliowo
4291 587e
Reposted fromiamstrong iamstrong viaciupciup ciupciup
1721 1319
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciupciup ciupciup
5275 5ea5 500
Reposted fromsometimes sometimes viacatherineee catherineee
7638 464d
Reposted fromambermoon ambermoon
7557 d69a 500
Reposted bylottibluebellholymolynotyourstrawberry1czerwcaciupciupcatherineeeanecianowelusivelittlewhiteliesmagchuckjeszczenieitemizewikssentymentalnabzdura
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Ks. Jan Twardowski
Reposted fromstercum stercum viamysweetheartt mysweetheartt
Reposted fromdimer dimer viamalinowowa malinowowa
9298 d246 500
6579 1202 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakobiety kobiety
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl