Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1753 d453 500
Reposted bymyszkaminniecallitwhatyouwantlittlemouseklaudi2609czeresniawastelandditavaneri
1623 be9a 500
Reposted bylottibluebellitemize
3692 3acf 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahairstyles hairstyles
Reposted fromFlau Flau viaGunToRun GunToRun
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakikkeer kikkeer
Reposted fromshakeme shakeme viakikkeer kikkeer
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
0406 4e24 500
Reposted bySkydelanovenor
4598 9da4 500
Reposted fromhemppas hemppas
3460 7a04 500
Reposted fromhemppas hemppas
1184 a735
8369 6f6b
5026 cd67 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacynamon cynamon
8439 dc72
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacynamon cynamon
1721 1319
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
9630 0d1f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl